พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์ข่าวนี้

                        เมื่อวานนี้(29 มิถุนายน 2563) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชน ร่วมงาน
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3.3 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 5.9 ของการตายทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า 200 ชนิด และยังเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่นๆ ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วย และในทางกลับกันหากสามารถหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น

                        กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ได้ดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 ดังนี้ “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” และในปีนี้ได้มีกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยให้ อสม. เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา ผ่าน Application Smart อสม. และ QR Code พร้อมช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกดื่มให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศิลปิน นักแสดง แบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *