ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ วศ.อว. กลับมาให้บริการที่เดิม ด้วยวิถีใหม่ New Normal

แชร์ข่าวนี้

                        กรมวิทยาศาสตร์บริการ วศ.อว. พร้อมกลับมาให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เดิม ณ.ชั้น 1 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม ด้วยวิถีใหม่ ที่มีมาตรการทำความสะอาดและการเข้าใช้บริการรับ-ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือติดต่อขอรับบริการอื่น ๆ แบบ New Normal ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดมาตรการดูแลและตรวจคัดกรอง ผู้ขอรับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการดังนี้

1. กำหนดจุดให้บริการ และจุดรอรับบริการ ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2. จัดทำฉากกั้นชนิดอะคริลิคใส ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการ
4. มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ตามจุดให้บริการ
5. ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ สามารถติดต่อขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://onestop.most.go.th เว็บไซต์ www.dss.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 201 7000 และสายด่วน กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โทรศัพท์ 1313


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น