ก.แรงงาน ลุยฝึกอาชีพการประกอบอาหาร ช่วยชาวนครราชสีมา ผันตัวเป็นผู้ประกอบการ ก้าวพ้นโควิด

แชร์ข่าวนี้

                         กระทรวงแรงงาน ลุยฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรแปรรูปและถนอมอาหาร จ.นครราชสีมา บรรเทาความเดือดร้อนโควิด -19 สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการ สร้างความมั่นคงด้านธุรกิจอาหาร ก้าวพ้นโควิด

                         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนำร่อง : นครราชสีมา หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยรองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี มีพระราชดำริให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนำร่อง : นครราชสีมา หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด มีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว

                         นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดนำร่องที่นครราชสีมา กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา สนับสนุนวิทยากรในการฝึกหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 11 รุ่น ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 มีเป้าหมายดำเนินการ 200 คน ดำเนินการได้แล้ว 225 คน และภายหลังจากการฝึกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จะเข้าไปเติมเต็มตามภารกิจ อาทิ การส่งเสริมการมีงานทำ การประสานงานกับสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเข้าไปจำหน่ายในโรงงาน การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีหลักประกันทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อฝึกจบแล้วผู้เข้ารับการฝึกจะนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป

                         จากการติดตามปรากฎว่า กลุ่มผู้รับการฝึกได้นำความรู้ไปต่อยอด อาทิ นางสาวเสมียน ประดิษฐ อายุ 49 ปี เดิมมีอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าบ้าน มีรายได้วันละ 2,000 บาท ได้รับผบกระทบจากโควิด-19 ทำให้ลูกค้าน้อยลงมีเพียงที่ซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นทำให้รายได้น้อยลง ทราบข่าวจากผู้นำชุมชนจึงได้เข้ามาสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรประกอบอาหารไทยและการถนอมอาหาร ซึ่งได้เรียนรู้การทำอาหารจากวิทยากรโดยตรงหลายเมนู เช่น ผัดหมี่โคราช ผัดหมี่กรอบ น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกกากหมู กระท้อนลอยแก้ว โดยอบรมเสร็จแล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยการทำน้ำพริกขายออนไลน์

                         ขณะที่ นายสุรชาติ วาดโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนจะประสานเจ้าของตลาดในพื้นที่ เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอาชีพโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยการจัดหาและส่งเสริมการตลาดให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มีงานทำ

                         ด้านนายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มีสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะได้ประสานกับสถานประกอบการเหล่านี้ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพเข้าไปจำหน่ายในโรงงาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มอาชีพอีกทางหนึ่ง

                         จะเห็นได้ว่า จากความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนในการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด กลับมามีงานทำ มีทักษะ นำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สามารถฝ่าฟันวิกฤติโควิดในครั้งนี้ไปได้


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *