“บีไอจี” ร่วมรัฐนำร่องพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA สู่อุตสาหกรรม 4.0

แชร์ข่าวนี้

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-อนุรักษ์พลังงาน ตอบโจทย์ลงทุน EECi

“บีไอจี” ร่วมรัฐขับเคลื่อนพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตอบโจทย์ EECi ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

  • นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บีไอจีเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้ร่วมลงนามกับภาครัฐและเอกชนรวม 13 หน่วยงาน ในการร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที (IoT) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปรับตัวของ SME ในภาคการผลิต สอดรับการเปลี่ยนแปลงรอบด้านภายหลังจากวิกฤตโควิด-19

“การลงนามดังกล่าวเป็นแบบพหุภาคีออนไลน์ผ่านระบบ Webex ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในความร่วมมือเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 และตอบโจทย์ของการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EECi ของรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC” นายปิยบุตรกล่าว

ทั้งนี้บีไอจีเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนกระบวนการผลิต และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายการเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งบีไอจีจะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อนำไปใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะติดตั้งแพลตฟอร์มนี้ให้กับโรงงานนำร่อง 10 โรงงานภายในระยะเวลา 1 ปี พร้อมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขยายต่อไปอีกกว่า 500 โรงงานในระยะเวลา 2 – 3 ปีข้างหน้า”

สำหรับแพลตฟอร์ม IDA เป็นระบบที่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบและมอนิเตอร์แบบ Real-time ในขั้นตอนการผลิตต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียและทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบ Cloud เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านเชิงประสิทธิภาพและต่อยอดในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต

“แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน EECi เป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่ใน EEC ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม อีกทั้งสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อันจะนำไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นายปิยบุตรกล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *