โครงการ TO BE NUMBER ONE คุมเข้ม!! มาตรการป้องกันโรคโควิด19 ดูแลเยาวชน ระหว่างเก็บตัวในบ้าน IDOL 10

แชร์ข่าวนี้

                         การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบายมุขและสิ่งยั่วยุทั้งหลายในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการนำเสนอเยาวชนชาย-หญิง ที่มีผลการเรียนดี และพฤติกรรมดี เหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อให้เยาวชทั่วประเทศ ได้ตระหนักและนำวิถีชีวิต แนวคิดและพฤติกรรม จากบุคคลตัวอย่างไปปรับใช้ในแบบของตน เป็นการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และเป็นต้นแบบของเพื่อนๆได้

                         นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE กล่าวว่า การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์คือ 1.ค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2563  2.จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมในกลุ่มสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้ต้องการเป็นแบบอย่างที่เก่งและดี 3.จัดกิจกรรมให้กลุ่มสมาชิกรู้สึก และเข้าใจว่าสามารถเป็น IDOLได้โดยไม่ต้องเป็นดารา  4.สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มสมาชิกเห็นความสำคัญของการศึกษา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 5. สร้างเยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับ และมีคุณค่าต่อสังคม  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศและได้เข้าเก็บตัวที่บ้าน IDOL 10  ได้รับโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาสู่การเป็นคนเก่ง คนดี  ขอฝากความหวังไว้กับน้องๆทุกคนในฐานะผู้มีบทบาทการเป็นต้นแบบและแรงจูงใจให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE นับล้านคนทั่วประเทศ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งและคนดีของประเทศชาติต่อไป

                         สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พวกเราทุกคนต้องดูแลตัวเองและดูแลกันและกันทั้งสุขอนามัยส่วนตัวและการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการคัดกรองโรคก่อนเข้าร่วม ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเฝ้าระวังโรคโควิด19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน

                         ด้านหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ   TO BE NUMBER ONE ในฐานะครูใหญ่แห่งบ้าน IDOL กล่าวถึงวิธีการดูแลน้องๆเยาวชนที่เข้าเก็บตัวที่บ้าน IDOL10 ในขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า ทางโครงการฯ จะเข้มงวดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าเก็บตัวในบ้านจะมีการตรวจโรค การคัดกรองและวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย    และเน้นการล้างมือบ่อยๆ ระหว่างที่น้องๆอยู่ในบ้าน IDOL นอกจากจะยึดตามมาตรการและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด19 เป็นหลักแล้วจะมีการออกแบบร่วมกันกับคุณครูและทีมงาน    พี่เลี้ยงว่าจะดูแลน้องๆอย่างไร เช่น การจัดห้องพักจากเดิมเคยจัดให้พักจาก 4 คนต่อ 1 ห้อง เหลือเป็น 2 คนต่อห้อง, การรับประทานอาหารจากที่เคยทานแบบบุฟเฟ่ต์ก็ปรับเป็นทานแบบอาหารเซ็ท 1 คนต่อ 1 เซ็ท , การเรียนการสอนทุกวิชาจากคลาสละ 20-30 คน ก็ปรับเป็นคลาสละ 8 คน ฯลฯ โดยจะมีการจัดทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นบุคคลากรของโครงการฯคอยดูแลทุกเรื่องตลอดเวลาที่น้องๆอยู่ในบ้าน IDOL ตั้งแต่เวลาตื่นนอน เข้านอน รับประทานอาหาร เรียน เล่น ออกกำลังกาย รวมทั้งเวลาที่ป่วยหรือไม่สบาย จะมีการจัดห้องพยาบาลรองรับและเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง  ทุกวันพุธน้องๆจะได้รับอนุญาตให้คุยโทรศัพท์กับครอบครัว เราจะดูแลน้องๆเหมือนอยู่บ้าน อยู่กับครอบครัว จะเน้นให้น้องๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไป

                         ครูใหญ่แห่งบ้าน IDOL กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับน้องๆเยาวชนที่ได้เข้ามาเก็บตัวในบ้าน IDOL10 ขอให้มีการปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกื้อกูลกัน เห็นใจกัน มีระเบียบวินัย และมีความเสียสละ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆคือกิจวัตรประจำวันในบ้านไปถึงเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องทำร่วมกันทุกสัปดาห์คือการแสดงคอนเสิร์ตที่มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ นอกจากคะแนนการแสดงความสามารถในการเป็นคนเก่งคนดีแล้ว ที่สำคัญมากๆคือคะแนนจากนิสัยและพฤติกรรมส่วนตัว เช่นการรักษาเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ การมีระเบียบวินัย การแสดงออกต่อเพื่อน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนฯลฯ ขอให้รู้ว่าทุกพฤติกรรม ทุกการแสดงออกของทุกคน จะถูกบันทึกและเผยแพร่สู่สายตาบุคคลภายนอก ที่สำคัญที่สุด คือ สู่สายพระเนตรขององค์ประธาน ที่ทรงพระราชทานโอกาสดีๆและติดตามให้กำลังใจพวกเราตลอดเวลา ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทำให้ดีที่สุด เพราะทั้งหมดเป็นโอกาสและเป็นกำไรชีวิต ซึ่งจะเป็นต้นทุนสำหรับการก้าวสู่อนาคตที่ดีของพวกเราต่อไปในวันข้างหน้า

 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *