กรมคุมประพฤติเปิดบริการศูนย์ให้คำปรึกษาและศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี จังหวัดปัตตานี

แชร์ข่าวนี้

                         กรมคุมประพฤติเปิดบริการศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อจัดการความเครียด และศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนกลับคืนสู่สังคม

                         วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อจัดการความเครียด ซึ่งเน้นกระบวนการผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และความเครียดตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย การใช้ศิลปะบำบัด อาทิ การวาดภาพระบายสีน้ำมัน ดนตรีบำบัด การนวดผ่อนคลาย รวมทั้งการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อบริการแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ตามรูปแบบของชุมชนบำบัด มีการปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ให้การสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ เพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว

                         อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคุมประพฤติยังดำเนินการช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม โดยเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี (Harapan Halfway House) ขึ้นประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ยังไม่พร้อมกลับภูมิลำเนา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ผ่านกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนกระบวนการส่งต่อให้มีอาชีพภายหลังได้รับการปล่อยตัว นำไปสู่การยอมรับจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ศูนย์การเรียนรู้บ้านกึ่งวิถี จึงเป็นเสมือนที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในการปรับสภาพชีวิตก่อนกลับเข้าสู่ชุมชนต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *