ก.แรงงาน ยกระดับทักษะนักบินโดรน ป้อนเกษตร 4.0

แชร์ข่าวนี้

ก.แรงงาน ยกระดับทักษะนักบินโดรน ป้อนเกษตร 4.0
ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับบุคลากรภาคการเกษตร ฝึกทักษะการใช้โดรน หนุนเกษตรกรสู่พัฒนาเป็นสมาร์ตฟาร์ม นำร่อง 3 จังหวัด ปทุมธานี นนทบุรีและนครปฐม เริ่มฝึกอบรมปลายเดือนสิงหาคม 2563


นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 38.2 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้น เป็นแรงงานในภาคเกษตรมากถึง 13.5 ล้านคน หรือ 35% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด สินค้าเกษตรที่ปลูกกันมาก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำมัน ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยพยายามปรับเปลี่ยน และเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรง ลดเวลาการทำงานและเพิ่มผลผลิตสินค้าการเกษตร เช่น การทำนา มีรถดำนา รถเกี่ยวข้าว เข้ามาใช้ กลุ่มเกษตรกรที่ทำไร่อ้อย นำรถเกี่ยวอ้อยมาใช้ในการเก็บเกี่ยว เป็นต้น การทำงานในภาคการเกษตรนั้น ยังมีกระบวนงานอื่นเกี่ยวข้องอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ ลดน้ำ ใส่ปุ่ย การฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืช การทำงานดังกล่าวสามารถนำเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาการใช้แรงงาน และลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือระบบทางเดินหายใจ
นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.จึงร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและการให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยีไฮดรอลิค นิวเมติกส์และออโตเมชั่น รวมถึงอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อสร้างนักบินโดรน หรือผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ป้อนสู่ภาคการเกษตร หวังปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิต หลักสูตรจะประกอบด้วย การบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) การบำรุงรักษา การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การเก็บรักษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำใบอนุญาตผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเดือนสิงหาคมนี้


“โดรนเพื่อการเกษตร” เป็นเทคโนโลยีใหม่จะช่วยเสริมศักยภาพให้เกษตรกรของประเทศไทย ปรับสู่การเป็นสมาร์ตฟาร์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน อากาศยานไร้คนขับสำหรับภาคการเกษตร สามารถนำไปใช้กับการพ่นของเหลว เช่น ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร ปรับรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมไปสู่การทำเกษตรแบบใหม่ (สมาร์ตฟาร์ม) ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาบริหารจัดการ ที่มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูง
นำร่องฝึกอบรม 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 นนทบุรี กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 และนครปฐม กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 3 จังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *