กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

แชร์ข่าวนี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชา

เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เตรียมขยาย     ความร่วมมือ พัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย        เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีนายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทกผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทาง       การพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิก ของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย โดยมี นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายการคลายล็อค โดยอนุญาตให้นำกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ประโยชน์   ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยหรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือกับ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อส่งเสริม        ให้มีการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์         และเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายงานวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสังคม

ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับมอบตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ          ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จากแพทย์แผนปัจจุบันที่มีประสบการณ์กับผู้ป่วยโดยตรงให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อนำไปศึกษาวิจัย    และพัฒนาและใช้ประโยชน์ให้เป็นทางเลือกกับผู้ป่วย คาดว่าจะดำเนินการวิจัยได้ในช่วงเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

กัญชาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่จำเป็น          เพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทย จึงก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ไปกันไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *