มช.ร่วมฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังโควิด-19 รุกแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You”

แชร์ข่าวนี้

ที่มีศักยภาพเข้าถึงได้สะดวกต่อยอดให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน
อาทิ งานหัตถกรรมจากบ้านเหมืองกุง ตองกาย บ้านถวาย  บ่อสร้าง
 

อาหารสุดล้ำ (Lanna
Gastronomy – Fantastic Foods) โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
(
FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่พัฒนาเปลี่ยนโฉมอาหารพื้นเมืองโดยนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ของเครื่องปรุงนำมาต่อยอดสร้างสรรค์เมนูอาหาร
ให้มีรูปทรงแปลกใหม่และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
กลายเป็นเมนูใหม่ที่สามารถเปิดประสบการณ์อาหารสุดทึ่งให้กับผู้บริโภค เช่น
ยำจิ้นไก่เจลลี่คิวบ์ (
Jelly Cube) จิ้นส้มเมอแรงค์
ข้าวซอยเจียงใหม่ไอศกรีม และกุหลาบเวียงพิงค์สเฟียร์ (
Sphere Juice) ทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารได้อีกแห่งหนึ่ง

ภูมิปัญญาสุขภาพ (Lanna
Wellness Wisdom) เป็นการนำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ
โดยศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ เป็นการนำความหลากหลายของพันธุ์พืชจากวิถีชีวิตของชาวล้านนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามในรูปของอาหาร
เวชสำอางค์และเครื่องดื่มสมุนไพร รวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยล้านนาสปาจากคณะพยาบาลศาสตร์
ที่ได้รับรองมาตรฐานบริการสปาล้านนา

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก
เน้นการเป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่สร้างมูลค่าจากสินค้า
บริการ หรือการท่องเที่ยวในชุมชนล้านนา ในการนำไปใช้ประโยชน์ให้ชุมชนสามารถต่อยอดและเติบโตได้ด้วยตนเอง
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนที่ยั่งยืน

           

           

 


แชร์ข่าวนี้