“สาธิต” ชวน อสม.-อสส.-เจ้าหน้าที่รพ.สต. เที่ยวปันสุข แพคเกจ “กำลังใจ”

แชร์ข่าวนี้

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ชวน อสม.- อสส.- เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เที่ยวทั่วไทยตามโครงการเที่ยวปันสุข แพคเกจกำลังใจ ตอบแทนการทำงานเชิงรุกต้านโควิด 19 และส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

      วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกจังหวัด ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจกำลังใจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

      ดร.สาธิตกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว จัดทำ โครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเกจกำลังใจ เพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล  ทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเดินทางจากภาครัฐโดยตรง ซึ่งจะ เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบให้สามารถ ประคองธุรกิจและประกอบอาชีพได้ โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน
คนละ 2,000 บาท โดยมีเป้าหมายจำนวน 1.2 ล้านคน เดินทางโดยใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวในประเทศที่มีการจดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       “รัฐบาลต้องการตอบแทน อสม. / อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ทำงานหนักในสถานการณ์ที่ผ่านมาจึงอยากให้ได้ใช้สิทธิ และขอความร่วมมือ ถ้าไม่ไป หรือไปไม่ได้ “ไม่ต้องลงทะเบียน” ค่อยๆ ทยอยไปเที่ยว มีเวลาถึง  31 ตุลาคม 2563 แนะนำให้เลือกเดินทางในวันธรรมดา ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวภายในจังหวัดก่อน และเดินทางเป็นหมู่คณะ ไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนได้ ขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุข ช่วยกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ” ดร.สาธิตกล่าว

        ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพี่น้อง อสม. อสส.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อย่างเข้มแข็ง ลงพื้นที่ให้ความรู้ เฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน รวมถึงปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองชุมชน เคาะประตูบ้านกว่า 14,027,310 หลังคาเรือน โครงการนี้จึงตั้งใจตอบแทนทุกท่านที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

      ทั้งนี้ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่สนใจลงทะเบียนและเลือกรายการนำเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” กดรับสิทธิ “โครงการกำลังใจ” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (เริ่มเดินทางได้ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563)

 *********************************  22 กรกฎาคม 2563

*********************************************


แชร์ข่าวนี้