รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

          วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ คัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมิ และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (อียิปต์ 4 ราย, ซูดาน 2 ราย, สหรัฐอเมริกา 2 ราย) ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,105 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.98 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106 ราย หรือร้อยละ 3.24 ของผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,269 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย ได้แก่

         อียิปต์ 4 ราย

–   รายที่ 1-2 เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เข้าพักในสถาน

     กักตัวที่รัฐจัดให้ ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 11 ของการ
กักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน จำนวน 15 ราย

 –  รายที่ 3-4 เป็นเพศชาย อายุ 20 และ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่
17 กรกฎาคม 2563 เข้าพักในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ ใน จ.ชลบุรี  พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่

      21 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบิน
เดียวกัน จำนวน 4 ราย

ซูดาน 2 ราย

  • เป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 20 ปี และเพศหญิง 1 ราย อายุ 20 ปี ทั้ง 2 ราย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 พบมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ตรวจหาเชื้อ
    ณ ด่านควบคุมโรค สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่พบเชื้อ จึงเข้าพักที่ State Quarantine ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 12 ของการกักตัว) ก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน 15 ราย

สหรัฐอเมริกา 2 ราย

  • เป็นเพศหญิงอายุ 22 และ 23 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 18 กรกฎาคม 2563
    เข้าพักที่ State Quarantine ใน กทม. พบเชื้อจากการตรวจ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
    (วันที่ 4 ของการกักตัว)

          สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ข้อมูลถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนสะสม 63,025 ราย ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อ 332 ราย หรือคิดเป็นอัตราป่วย ร้อยละ 0.53 ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 106 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 226 ราย

          อย่างไรก็ตาม มาตรการผ่อนคลายและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจทำให้ประชาชนมีความกังวลใจไม่สบายใจ ซึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและเฝ้าระวังตนเองไม่ให้รับเชื้อโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่แออัดมีคนรวมกันจำนวนมาก และหมั่นสังเกตอาการป่วยของตนเอง หากป่วยไม่ออกนอกบ้านไปในที่สาธารณะ จะทำให้เราปลอดเชื้อโควิด 19 ได้

 ************************************* 23 กรกฎาคม 2563

***********************************


แชร์ข่าวนี้