สร้างความอุ่นใจ กรมอนามัย ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 ตรวจเยี่ยมและย้ำมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ


วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 กรุงเทพมหานคร ว่า ในช่วงการได้รับการผ่อนปรนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ถึงแม้ที่ผ่านมาสถานการณ์โรคฯ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ไม่มีการ ติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็ตาม แต่ประชาชนยังคงต้องป้องกันตนเองโดยต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปยังสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและหลากหลายกลุ่ม ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคขึ้นได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีการจำหน่ายสินค้าและบริการหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย ทั้งจากการปนเปื้อนผ่านการสัมผัสสินค้า และการสัมผัสระหว่างบุคคล ที่อาจอยู่ในพื้นที่จำกัดหรือแออัด จึงกำหนดให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด
แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ เช่น ให้มีระบบการคัดกรองก่อนเข้ามาใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield) เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเข้าออก หน้าลิฟต์ จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร บริเวณทางเข้าออก บันไดเลื่อน และภายในลิฟต์ รวมทั้งการเลือกสินค้า ชำระเงิน เพื่อลดความแออัดด้วย


“สำหรับการลงพื้นที่ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นศูนย์การค้า ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังเป็นสาขาแรกที่นำร่องที่จัดให้มีจุดคัดกรองด้วยระบบตรวจวัดอุณหภูมิและการสวมหน้ากากแบบอัตโนมัติ (Smart Detector) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานคัดกรองกับผู้ที่มาใช้บริการ ทำให้ความเสี่ยงต่อระบาดเชื้อโควิด 19 ลดลง นับเป็นการส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้มาใช้บริการ นอกเหนือจากการใส่ใจคุณภาพของสินค้าที่เทสโก้ โลตัส ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด อาทิ การรับซื้อผักตรงจากเกษตรโดยไม่ผ่านคนกลาง ปัจจุบันมี 4 แหล่งใน 4 ภาค คือ อยุธยา ลำพูน ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยมี farm manager ประจำอยู่ในแต่ละแหล่ง เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในการวางแผนการเพาะปลูกและกำกับดูแลคุณภาพผักไม่ให้มีสารเคมีตกค้าง สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น