รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

 

             สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,111 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.36 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128 ราย หรือร้อยละ 3.88 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,297 ราย

            สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 รายวันนี้  เป็นเพศชาย อายุ 22 ปี และ 25 ปี รับราชการทหาร  เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เข้าพักที่ State Quarantine ใน จ.ชลบุรี ทั้ง 2 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ซึ่งผู้ป่วยรายแรกมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เสมหะ น้ำมูก  ส่วนรายที่สอง มีเพียงอาการไอ

            นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ผู้ติดเชื้อที่พบยังคงเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งไทยยังคงเข้มข้นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และพร้อมนำเข้าสู่ระบบการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการในสถานที่ควบคุมป้องกันโรคที่รัฐบาลจัดให้ และทำการตรวจหาเชื้อ ทำให้สามารถนำผู้ที่ติดเชื้อเข้าสูระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

            สำหรับประชาชนที่กำลังทยอยเดินทางกลับมาทำงานหลังจากวันหยุดยาว ขอให้เดินทางปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง  ผู้ที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ขอให้เข้มมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เมื่อแวะพักในจุดพักรถ สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงจุดที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น ล้างมือบ่อยๆ และลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ/สถานที่ ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่เข้าไปใช้บริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ไม่ประมาท “การ์ดอย่าตก”

  ************************** 28 กรกฎาคม 2563


แชร์ข่าวนี้