“ส่งต่อน้ำใจ.. มอบกางเกงชั้นในใหม่ให้ผู้ต้องขังหญิง”

แชร์ข่าวนี้

คุณนิลุบล
เลิศมีมงคลชัย
 (ที่ 4
จากซ้าย
) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้าสตรี บมจ.โรบินสัน
และ คุณณัฐพร ปริยะบำรุงชาติ
(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า บมจ. โรบินสัน ผนึกกำลังบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
ร่วมส่งมอบกางเกงชั้นในใหม่ให้ทัณฑสถานหญิง กรมราชทัณฑ์ ทั่วประเทศ จำนวน 46,000 ตัว
รวมมูลค่ากว่า 2,800,000 บาท
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
(ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณปรีย์ธิดา
สมจิตร
, คุณกมลทิพย์
อ้นขวัญเมือง
, คุณวรพงษ์  น้อยสุขเสริม,
คุณนำชัย
เตชะอาภรณ์ชัย
และคุณกานต์ จินดาสัมพันธ์  ร่วมพิธี ณ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณกานต์
จินดาสัมพันธ์

       ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันรัตนาธิเบศร์

2.คุณนำชัย
เตชะอาภรณ์ชัย      ผู้จัดการทั่วไป
โรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน

3.คุณณัฐพร
ปริยะบำรุงชาติ
     ผู้อำนวยการกองบริหารสินค้า บมจ. โรบินสัน

4.คุณนิลุบล
เลิศมีมงคลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารสินค้าสตรี บมจ. โรบินสัน

5.คุณกิตติพัฒน์
เดชะพหุล        รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ฝ่ายบริหาร

6.คุณปรีย์ธิดา  สมจิตร             ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
กรมราชทัณฑ์

7.คุณกมลทิพย์  อ้นขวัญเมือง   ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมราชทัณฑ์

8.คุณวรพงษ์
น้อยสุขเสริม       เลขานุการกรม
กรมราชทัณฑ์


แชร์ข่าวนี้