กรมวิทย์ฯ พัฒนาการตรวจเชื้อโควิด 19 จากตัวอย่างน้ำลาย เปิดนำร่องเขตสุขภาพที่ 5 แห่งแรกของโลก

แชร์ข่าวนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมรับมือการระบาดของโรคโควิด19 ระรอก2 พัฒนาการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time PCR จากตัวอย่างน้ำลายได้แบบPool Sample (แบบรวมตัวอย่างน้ำลาย)ตรวจได้ขั้นต่ำ 5-6 คน ต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง นำร่องให้บริการในเขตสุขภาพที่5 เป็นแห่งแรกของโลก ประหยัดงบประมาณจาก 1 ล้านบาทเหลือ 2 แสนบาท นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดการประชุมการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Real-time PCR จากตัวอย่างน้ำลายที่โรงพยาบาลนครปฐมว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีที่ต้องตรวจคัดกรองคนจำนวนมาก เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด19 หากเกิดการระบาดระรอก2 รองรับ จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยแนวทางใหม่เป็นการตรวจจากตัวอย่างน้ำลายแบบPool Sample (แบบรวมตัวอย่างน้ำลาย)จำนวน 5-6 คน ต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่างสามารถนำไปใช้ในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองคนจำนวนมากมีความคุ้มค่าและเกิดผลลบลวงน้อยที่สุด การใช้ตัวอย่างน้ำลายในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก แบบPool Sample (แบบรวมตัวอย่างน้ำลาย)จะช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยสามารถเก็บตัวอย่างได้เอง และอุปกรณ์ในการเก็บหาง่าย ราคาไม่แพง ลดค่าใช้จ่ายในการค้นหาผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีนี้นำไปใช้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ในการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกจากกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วมากกว่า 1 แสนราย ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีแนวความคิดที่จะถ่ายทอดวิธีตรวจนี้ให้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-CoV-2 ซึ่งเดิมใช้วิธีในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการเก็บตัวอย่างจากระบบหายใจส่วนบนและทางเดินหายใจส่วนล่างเป็นวิธีมาตรฐานที่ยอมรับว่ามีโอกาสพบเชื้อสูงสุดในการค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยและเป็นวิธีที่กรมวิทยาศาตร์การแพทย์รับรอง แต่วิธีดังกล่าวมีความเสี่ยงกับบุคลากรทางการแพทย์ และไม่สะดวกในการเก็บตัวอย่างกับกลุ่มคนจำนวนมาก และมีอุปสรรคมากขึ้น หากดำเนินการกับกลุ่มคนที่ต้องเข้าไปค้นหาเชิงรุก เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำร่องการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time PCR จากตัวอย่างน้ำลายได้แบบPool Sample (แบบรวมตัวอย่างน้ำลาย)ในเขตสุขภาพที่ 5 เป็นเขตแรก เนื่องจากเป็นเขตที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก หลังจากถ่ายทอดวิธีให้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญการตรวจหาไวรัสโคโรนา 2019 จากตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง หากห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการผ่านทั้ง 2 ขั้นตอนแล้ว สามารถนำวิธีการตรวจจากน้ำลาย ไปใช้ในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบการสอบสวนโรคในจังหวัดได้ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *