กรมอนามัย มอบสมุดบันทึกสุขภาพกว่าหมื่นเล่ม ช่วยพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาพ

แชร์ข่าวนี้

                         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 16,600 เล่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แด่ทีมพระคิลานธรรมและทีมพระคิลานุปัฎฐาก


                         ​วันนี้ (30 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์และเสริมศักยภาพพระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ว่า จากสถานการณ์ปัญหาโภชนาการ และการเกิดโรคเรื้อรังในพระสงฆ์ซึ่งเป็นสถานการณ์เร่งด่วน ที่รอการแก้ไข จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ จำนวน 122,680 ราย ในปี 2559 พบการป่วยมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และข้อมูลการตรวจคัดกรองในเขตกทม. สามเณร จำนวน 6,375 ราย ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2549 พบว่า พระสงฆ์ และสามเณร มีสุขภาพดีลดลง จากร้อยละ 60.3 เป็นร้อยละ 28.5 ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำสู่มิติสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ อีกทั้ง ต้องอาศัยพลังศรัทธาการขับเคลื่อนจากทีมพระคิลานธรรมและทีมพระคิลานุปัฎฐาก เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำสู่ความสำเร็จด้วยสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์
​“ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงได้บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการป้องกันโรคโควิด 19 ในศาสนสถาน พร้อมบันทึกผลการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยสมุดบันทึกสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ โดยได้จัดพิมพ์ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 16,600 เล่ม ซึ่งการจัดประชุมเสริมศักยภาพพระคิลานธรรมและพระคิลานุปัฎฐาก บูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ ถือเป็นการทบทวนองค์ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตปกครองของคณะสงฆ์ รวม 6 โซน คือ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ กรุงเทพกลาง กรุงเทพตะวันออก กรุงธนบุรีเหนือ กรุงเทพธนบุรีใต้ และภาคีเครือข่ายรวม 153 รูป

                         นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.) และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แด่ทีมพระคิลานธรรมและทีมพระคิลานุปัฎฐากที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น