รมช.สาธิตรับมอบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” ตรวจโรคทางเดินหายใจความดันลบ

แชร์ข่าวนี้

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “อาคารระยองรวมใจพัฒน์” ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจความดันลบ ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ สร้างความปลอดภัยผู้รับบริการ

         วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) ที่โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดอาคารระยองรวมใจพัฒน์ (อาคารตรวจโรคทางเดินหายใจความดันลบ) ว่า โรงพยาบาลระยอง มีความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งห้องตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ หอผู้ป่วย และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม ปตท. สร้างอาคารตรวจโรคทางเดินหายใจความดันลบ “ระยองรวมใจพัฒน์” ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับตรวจคัดกรองโรค ประกอบด้วย ห้องแรงดันบวก ห้องแรงดันลบ และพื้นที่สำหรับพักรอผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยขณะให้การตรวจรักษาผู้ป่วย และประชาชนปลอดภัยจากการแพร่กระจายเชื้อ

        “แม้ปัจจุบันจังหวัดระยองจะไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 121 วัน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน แต่ขอให้ประชาชนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือ     เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและไม่เข้าไปอยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น กินร้อน ช้อนกลาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 สร้างความเชื่อมั่น การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ” ดร.สาธิตกล่าว

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลระยอง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 604 เตียง ดูแลประชากรทั้งจังหวัดรวม 734,753 คน ให้บริการผู้ป่วยทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ มีเครือข่ายรับส่งต่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยในปี  2562 วันละ 2,236 ราย ได้จัดให้บริการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งเชิงรับและการค้นหาเชิงรุก จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมา จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น 6 ราย และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระยอง 5 ราย และโรงพยาบาลชุมชน 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

********************************************  3 สิงหาคม 2563

***********************


แชร์ข่าวนี้