รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย, อียิปต์ 5 ราย, สหรัฐอเมริกา 1 ราย) เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่ภาครัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,144 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.47 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 126 ราย หรือร้อยละ 3.79 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,328 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ ได้แก่

  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 34 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด ถึงประเทศไทยวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย
  • อียิปต์ 5 ราย เป็นเพศหญิง 1 ราย อายุ 21 ปี เพศชาย 4 ราย อายุ 22, 23, 26 และ 30 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย
  • สหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติอเมริกัน อาชีพครู เดินทางถึงประเทศไทยวันที่            31 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงแรมทางเลือกที่ภาครัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ      เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

          โดยผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการทุกรายเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง หากพบว่าป่วยหรือติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

          “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก รวมถึงบางประเทศที่ควบคุมการระบาดได้แล้วแต่กลับมาพบการระบาดในระลอกที่ 2 หรือ 3 อีกครั้ง ซึ่งเป็นบทเรียนที่สะท้อนว่าประเทศไทยอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคซ้ำได้อีก อย่างไรก็ตาม ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อดูแล รักษาประชาชนอย่างดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการรักษาคือการป้องกันโรค โดยประชาชนต้องร่วมมือกันป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ได้”

          สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดไว้ให้บริการ ผู้ที่มีประวัติเข้าชมคอนเสิร์ต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คัน โดยวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไปแล้วจำนวน 617 ราย แบ่งเป็นจากที่ว่าการอำเภอชะอวด 367 ราย และ ที่โรงเรียนชะอวด จำนวน 250 ราย ส่วนวันที่ 5 สิงหาคม 2563  จะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ไปให้บริการตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.สต.นางหลง จำนวน 600 คน (ช่วงเช้าที่บ้านพุบัว /ช่วงบ่ายที่โรงเรียนเกาะขันประชาภิบาล ต.เกาะขัน), โรงเรียนชะอวด จำนวน 500 คน, ที่ว่าการอำเภอชะอวด 300 คน และโรงเรียนชะอวดวิทยาคม 1,000 คน ซึ่งผลการตรวจจะออกภายใน 2-3 วัน

**********************************************


แชร์ข่าวนี้