“อนุทิน” ย้ำสถานพยาบาลในสังกัดพร้อมดูแลประชาชน 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าวนี้

       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลในสังกัด ติดตามสถานการณ์พายุ “ซินลากู” ใกล้ชิด พร้อมดูประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เสริมการทำงานกัน ฝาก อสม. ดูแลผู้ป่วยพื้นที่น้ำท่วมขังถึงบ้าน อย่าให้ขาดยา

        วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานว่าไม่มีหน่วยงานในสังกัดได้รับความเสียหายจากพายุ “ซินลากู” ที่ส่งผลกระทบต่อบริการ สถานการณ์พายุเริ่มคลี่คลาย ได้สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่ง พร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องรับส่งต่อต้องเตรียมพร้อมหากมีเหตุการณ์น้ำหลากซ้ำ ทั้งนี้สถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันความเสียหาย และไม่กระทบบริการประชาชน ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอ เตรียมแผนและระบบส่งต่อผู้ป่วยยังพื้นที่สำรองที่ปลอดภัยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

      “ขอให้พื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องการบริการประชาชนเป็นหลัก ผู้บริหารในพื้นที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน ลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ ที่สำคัญคือให้ระดมสรรพกำลังเต็มที่ในการช่วยเหลือ อย่าให้กฎระเบียบต่างๆ มาเป็นอุปสรรคในการทำงานเพื่อประชาชน หากอะไรอยู่นอกเหนืออำนาจการตัดสินใจของพื้นที่ให้ประสานมายังส่วนกลาง โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์ต้องเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนตลอดเวลา และในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเข้าถึงยาก ขอให้ อสม. ดูแลผู้ป่วยถึงบ้านอย่าให้ขาดยา” นายอนุทินกล่าว

**************************************** 3 สิงหาคม 2563

 


แชร์ข่าวนี้