กรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตจากนักวิชาการสู่ประชาชน

แชร์ข่าวนี้

                         วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในการวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ Mental Health in the COVID-19 Pandemic (สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการ และเป็นเวทีสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการสู่ประชาชน โดยเป็นปีแรกที่ปรับรูปแบบเป็นไฮบริด สามารถรับชมทางออนไลน์ไปพร้อมๆ กับการประชุมจริง สอดคล้องกับการประชุมแนวชีวิตวิถีใหม่ (New normal)


                         ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งด้าน สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิตอย่างครอบคลุม อาทิ สำรวจการรับรู้และภาวะสุขภาพจิตของประชาชนไทยและบุคลากรสาธารณสุขจากการระบาดของ COVID-19 เพื่อสะท้อนถึงภาวะสุขภาพจิตของประชาชนไทยและบุคลากรสาธารณสุข ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจิตโดยวัคซีนใจ วัคซีนครอบครัว วัคซีนชุมชน จัดทีมวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ดำเนินการเยียวยาจิตใจประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และกลุ่มกักกัน รวมทั้งสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนกต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จึงมีวัตถุประสงค์ที่ตรงตามหัวข้อการประชุม “สุขภาพจิต โควิด สิบเก้า” โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนไทยในภาวะการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้บุคลากรสาธารณสุขเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และจะสำเร็จหรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนไทย “การสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย” ครั้งนี้เป็นบทเรียน และประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตต่อไป


                         นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาตินั้นได้ดำเนินการจัดทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 การจัดงานแต่ละครั้งที่ผ่านมาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต ซึ่งปีนี้กรมสุขภาพจิตปรับรูปแบบการจัดประชุมแบบไฮบริดตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ซึ่งเป็นรูปแบบการประชุมออฟไลน์และออนไลน์ร่วมกันบนพื้นฐานความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรค ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ ประมาณ 1,000 คน โดยภายในงานจะประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นนี้จะช่วยให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตที่จำเป็นสำหรับการรับมือผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นได้รับการนำไปช่วยกันดำเนินงานและบูรณาการอย่างเหมาะสม และยังเป็นโอกาสที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก


                         ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประชุม online ผ่านระบบ VDO Conference Live Streaming (Cisco WebEx Meeting) หรือช่องทาง Facebook Live ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ได้อีกด้วย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น