รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

 

           สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 4 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,148 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.53 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124 ราย หรือร้อยละ 3.72 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,330 ราย

            สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ ทั้ง 2 ราย เป็นสัญชาติไทย มาจากสหรัฐอเมริกา ชาย อายุ 42 ปี หญิง อายุ 62 ปี เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกขณะนี้ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 272,542 ราย และมีผู้เสียชีวิต 6,881 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 18,955,652 ราย และเสียชีวิตสะสม 710,012 ราย  ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างมีมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นของตัวเอง รวมถึงมีการเร่งคิดค้นและพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แต่สิ่งที่กังวลและถือเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทย คือ มีหลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกครั้ง อาทิเช่น  ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวน 6,352 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้ขณะนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสมอยู่ที่ 112,593 ราย

          ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก หรือแม้กระทั่งการกลับมาพบการระบาดอีกครั้งในต่างประเทศสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคน ที่เห็นได้ชัดคือ การไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ละเลยการเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย ดังนั้นขอให้คนไทยนำปัญหาของต่างประเทศมาเป็นบทเรียน ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้

          ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่า การตรวจหา คัดแยก ทดสอบ และรักษา รวมทั้งการสืบหาและกักกันตัวกลุ่มเสี่ยง นับเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานสำคัญที่ยับยั้งการระบาดของโรคและสามารถช่วยชีวิตประชาชนจากโรคโควิด 19

*********************************  6 สิงหาคม 2563


แชร์ข่าวนี้