สธ.เผยผลการค้นหาเชิงรุกโควิด 19 คอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราช ผลเป็นลบ

แชร์ข่าวนี้

      กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการตรวจคัดกรองผู้ชมคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 2,582 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 การสำรวจดีดีซีโพลล่าสุด พบประชาชนสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดลง

          วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวว่า จากกรณีการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตอย่างหนาแน่น บางรายไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและไม่มีการเว้นระยะห่าง ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใย จึงได้มอบให้กรมควบคุมโรคลงพื้นที่พร้อมกับทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้การสนับสนุน พร้อมทั้งนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค และทีมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 พัฒนาระบบเตรียมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 และโรคอุบัติใหม่

          นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อว่า จากการนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 5 คัน ออกปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้มาตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,582 ราย โดยวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เก็บตัวอย่างจำนวน 617 ราย ทั้งหมดให้ผลลบ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้มาตรวจหาเชื้อเพิ่มอีก 1,965 ราย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบเช่นกัน ทั้งนี้เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ถึง 1,000 ตัวอย่างต่อวัน

          “ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ มีการตรวจจับโรคที่เข้มข้น นำไปสู่การควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที ทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และประชาชนยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เน้นชีวิตวิถีใหม่ (New normal) “สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด”

          นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ (ดีดีซี โพล) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  2563 พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง ได้แก่ การสวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วยด้วยไข้ ไอ เจ็บคอ ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ 90.7 และสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการป่วยลดลงเหลือร้อยละ 68.5 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 93.5 และจะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศร้อยละ 42.8, ไม่มีรายงานในต่างประเทศร้อยละ 38.6 และเมื่อยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้อยละ 11.7  การล้างมือหลังหลังเข้าห้องน้ำลดลงเหลือเพียงร้อยละ 86 ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร ลดลงเหลือร้อยละ 87.9 ล้างมือก่อน-หลังการปรุงอาหารลดลงเหลือเพียงร้อยละ 67.8 ส่วนการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรกับบุคคลรอบข้างเหลือร้อยละ 90.1 และการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น หรืออยู่ในที่สาธารณะเหลือเพียงร้อยละ 56.8

********************************  7 สิงหาคม 2563

******************************************


แชร์ข่าวนี้