สธ.เผยสถานที่กักตัวทางเลือกมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine ทุกแห่ง ปลอดภัย มีมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

         นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ขอย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขมีกลไกคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ทั้งด้านความปลอดภัยของพื้นที่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรม มีระบบระบายอากาศ และปรับอากาศแยกเฉพาะส่วน ล็อคลิฟต์ เพื่อผู้กักตัวอยู่ในชั้นที่อนุญาตเท่านั้น ติดตั้งกล้อง CCTV ตลอดทางเดินทั่วโรงแรม เพื่อจับความเคลื่อนไหว โดยจัดแยกพื้นที่ให้บริการผู้กักตัวให้ไม่ปะปนกับผู้เข้าพักทั่วไป รวมถึงให้บริการอาหารถึงห้องพัก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าพักรายอื่นและชุมชนโดยรอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ได้

          นายแพทย์ธเรศ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้าพักอยู่ใน 3 โรงแรมทางเลือกนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจเนื่องจากภาครัฐได้จัดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังผู้เดินทางกลุ่มดังกล่าวที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังอยู่ที่โรงแรม ไม่ให้ผู้ที่กักตัวออกนอกพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่กักตัว และรับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคตามมาตรฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

          ทั้งนี้ โรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) คือสถานที่กักตัวที่ผู้เข้าพักเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งได้ปรับรูปแบบมาจากสถานกักตัวของรัฐ State Quarantine มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานของกระทวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน ได้แก่ การคัดกรอง การกักตัวเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ตรวจหาเชื้อ และได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคู่สัญญาตลอดระยะเวลาที่กักตัว โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้จากเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  http://covid-center.hss.moph.go.th/

******************************** 8 สิงหาคม 2563


แชร์ข่าวนี้