EXIM Bank ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร ร่วมยกระดับมาตรฐาน SMEsไทยในทุกมิติ ในงาน “The Exporter Forum”

แชร์ข่าวนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จัดงานสัมมนา  “The Exporter Forum”  ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7  สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์ EXAC ชั้น L อาคารเอ็กซิม  กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการยกระดับพร้อมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจเพื่อการส่งออกจากผู้บริหารในบริษัทชั้นนำระดับประเทศ บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอย่างครบวงจร และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านโครงการต่อยอดต่างๆ เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี การสร้างแบรนด์ด้วยอัตลักษณ์ไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดต่างประเทศ

 

คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) กล่าวว่า “ สำหรับ “งานสัมมนา “The Exporter Forum” EXIM Bank เรามีแนวคิดในการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะ

ช่วยยกระดับ พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถผู้ส่งออกของไทย ให้เติบโตขึ้นและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ผ่านการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ แนวคิด และคําปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในทุกมิติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการส่งออกให้เติบโตโดยการเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน

โดยในงาน “The Exporter Forum” นี้จะประกอบไปด้วยการสัมมนาและร่วมรับฟังมุมคิดผ่านประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทชั้นนำของเมืองไทย ที่จะมาร่วมพูดคุย เปิดมุมมองและชี้ทางรอดสำหรับธุรกิจส่งออกไทย โดยให้ความรู้และคําปรึกษาในด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อการส่งออก เรียนรู้เทคนิกการบริหารธุรกิจเพื่อการส่งออกในโลกธุรกิจยุคใหม่ การยกระดับและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการเผชิญกับความท้าทายของโลกธุรกิจยุคใหม่ในทุกมิติ ซึ่งผู้ประกอบการฯ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้ทราบถึงศักยภาพของธุรกิจในการส่งออกและได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารในแต่ละด้าน อาทิ ด้านการเงิน การตลาด การวางกลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการส่งออกให้เติบโตโดยการเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ธุรกิจส่งออกของไทยมีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับ ”

 

งานสัมมนา “The Exporter Forum”  นี้ คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, คุณชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณอรไท  เล็กสกุลชัย นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

 

 


แชร์ข่าวนี้