พิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้

 

วัันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น ได้เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2563 โดยมี นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น นายคนองพล เพ็ชรรื่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภา ผอ.กอง พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้สูงอายุ และนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และนายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวรายงานงานและวัตถุประสงค์ในงานโดยกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพดี ดังคำกล่าวที่ว่า”แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ “ วัตถุประสงค์ในพิธีปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทางด้านกายและจิตใจสังคมสติปัญญาและสุขภาพการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเองให้ผู้สูงอายุมีการพบปะ มีเวทีแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และประสบการณ์ชีวิต และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในการปฐมนิเทศครั้งนี้นักเรียนผู้สูงอายุมีจำนวนสามรุ่นรวมกัน 120 คน โดยนักเรียนผู้สูงอายุรายใหม่ 41 คน และมีคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 25 คนเป็นครูสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนหนึ่งหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยกำหนดการเปลี่ยนการสอนทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 3 ชั่วโมง ต่อวัน ประกอบกับ 5 วิชาหลัก 4 วิชา เลือก และวิชาวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานภายนอก 5 วิชาหลักได้แก่ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และ4 วิชาเลือก วารีบำบัด งานฝีมืองาน กายภาพปฏิบัติ ร้องรำทำเพลง พิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 7 ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปี 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *