รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางต่างประเทศ (สิงคโปร์ 1 ราย,อินเดีย 2 ราย) และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,169 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.34 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132 ราย หรือร้อยละ 3.93 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,359 ราย

สำหรับข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เดินทางมาจาก

  • สิงคโปร์ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่จังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ
  • อินเดีย 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) กรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรก วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) โดยรายแรกเริ่มมี น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563  และอีกรายเริ่มมีอาการไอ ปวดกล้ามเนื้อ ในวันที่  11 สิงหาคม 2563

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า จากรายงานผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 12 สิงหาคม 2563 มีผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสะสม 75,684 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 422 ราย (ร้อยละ 0.56 ของผู้เดินทางทั้งหมด) โดยภาครัฐได้จัดระบบการคัดกรอง กักตัว และตรวจหาเชื้อ ในผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนเพื่อป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศมาแพร่ให้กับคนในประเทศ

          แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่ม แต่ขอให้ทุกคนอย่าประมาท เนื่องจากอาจกลับมาพบผู้ติดเชื้อได้อีก ดังเช่นบทเรียนจากต่างประเทศที่กลับมาพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรม มีการรวมกลุ่ม ไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำเกิดการแพร่เชื้อได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ให้เป็นนิสัย พยายามเว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพราะเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะสามารถติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังอาการได้อย่างรวดเร็ว

******************************13 สิงหาคม 2563

********************************


แชร์ข่าวนี้