สระแก้วขับเคลื่อนรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเกษตรแบบอินทรีย์ส่งเสริมให้คนในจังหวัดได้บริโภคอาหารปลอดภัยผ่านการประสานความร่วมมือจาก 4 ร(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

แชร์ข่าวนี้


(13 ส.ค.)ที่ ร้านเดอะโรแมนติก ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)โดยกิจกรรมความร่วมมือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนามาเป็นกรอบแนวคิดและหลักในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมทั้งวางแผน จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนำเสนองาน คิดรูปแบบ ร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 /โรงแรมตะวัน/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยและทำงานคู่ขนานกับคระกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสระแก้วและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *