สถานบริการสาธารณสุข ดูแลประชาชนจากน้ำหลาก

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุข ให้สถานพยาบาลทุกแห่งดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก  สั่งการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดน้ำท่วม น้ำหลากซ้ำ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดน่านที่ถูกน้ำท่วม 5 แห่ง เปิดบริการได้ปกติ

          วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก จากฝนตกหนักในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงวันนี้ มีพื้นที่ 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนหากมีเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำหลากซ้ำตามแผนที่วางไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายสถานพยาบาล ไม่กระทบบริการประชาชน ขนย้ายยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอ เตรียมแผนและระบบส่งต่อผู้ป่วย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง และเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

          สำหรับสถานบริการสาธารณสุข ได้รับรายงานว่ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ไหล่น่าน และรพ.สต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา อาคาร สิ่งของเสียหาย, รพ.สต.ม่วงตึ๊ด และรพ.สต.บ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียง น้ำท่วมชั้นล่างอาคาร, รพ.สต.ตำบลนาซาว อ.เมืองน่าน น้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ ขณะนี้ สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เปิดให้บริการได้

          ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยม น้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นตลิ่ง นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้การช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และรพ.สต. 118 แห่ง ไม่ได้รับผลกระทบ เปิดบริการได้ตามปกติ

  ********************************  24 สิงหาคม 2563

***************************************************


แชร์ข่าวนี้