กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

                         นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2564–2570 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ณ เขตพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งจากการหารือร่วมกันนั้น ได้มีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษ พิษภัยและผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เริ่มตั้งแต่เยาวชนชั้นประถมขึ้นไป และควรมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยแหล่งที่มาของกองทุนคือค่าปรับจากคดีเมาแล้วขับ ร้านค้าและเจ้าของธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มการทดสอบความรู้ข้อกฎหมายก่อนการขอหรือต่อใบอนุญาตจำหน่าย รวมถึงห้ามใช้ชื่อสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น และกำหนดวันห้ามขายเพิ่มเติม เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ และทุกวันพระ เป็นต้น


                         นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวเสริมว่า การควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความท้าทายและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ในการดำเนินมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การยกระดับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศให้มีสมรรถนะสูง มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยม และลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสังคมไทย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *