รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563

 

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางต่างประเทศ (โอมาน 1 ราย, ตุรกี 1 ราย, อินโดนีเซีย 2 ราย, สหรัฐอเมริกา 1 ราย) และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้าน 7 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,229 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.91 ของผู้ป่วยทั้งหมด  มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115 ราย หรือร้อยละ 3.38 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,402 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เดินทางมาจาก

          โอมาน 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 26 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย

          ตุรกี 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 47 ปี อาชีพพนักงานสปา เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ไม่มีอาการ

          อินโดนีเซีย 2 ราย สัญชาติไทย เป็นเพศชาย อายุ 27 ปี และเพศหญิง อายุ 20 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทั้ง 2 ราย ไม่มีอาการ

          สหรัฐอเมริกา 1 ราย สัญชาติไทย เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ผ่านการคัดกรอง ณ ด่านสุวรรณภูมิ ให้ประวัติว่าเคยมีอาการป่วย พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่1 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ไม่มีอาการ

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สัปดาห์หน้าในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้ (วันที่ 4 -7 กันยายน 2563) กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยวพักผ่อน แวะพักรถ หรือใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ ยังคงเข้มมาตรการป้องกันตนเอง โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกไปในที่สาธารณะ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ เลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หากมีกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ในครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ควรใช้ช้อนกลาง แก้วน้ำ ส่วนตัว เมื่อไปใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนแออัด ถ้าเป็นไปได้รอให้คนน้อยลงก่อน หรือไปสถานที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใช้บริการเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงได้ เช่น การจองโต๊ะอาหารออนไลน์ การเช็คจำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น และต้องบันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ ที่สำคัญเมื่อมีอาการป่วยควรอยู่บ้านพักผ่อนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น สำหรับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องเคร่งครัดในมาตรการที่รัฐได้กำหนดไว้ โดยผู้ให้บริการและพนักงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย หากพบพนักงานมีอาการป่วยควรให้หยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน มีการกำหนดจำนวนผู้รับบริการ จัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวก เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ จัดสถานที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร จัดจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกหรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและปลอดโรค

 **************************** 25 สิงหาคม 2563

********************************************


แชร์ข่าวนี้