สธ.ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีหญิงเสียชีวิตหลังผ่าคลอด โดยให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

แชร์ข่าวนี้

                กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงกรณีหญิงเสียชีวิตหลังผ่าคลอด โดยจะให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย และช่วยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41

            วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้รับเรื่องร้องเรียนกรณีหญิงไทยอายุ 33 ปี ผ่าคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 กลับมาเสียชีวิตขณะพักฟื้นที่บ้านได้เพียง 15 วัน

          นายแพทย์พิศิษฐ์กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้รับผลกระทบและผู้ให้บริการโดยเร็วที่สุดและเร่งดำเนินการคือการช่วยเหลือเยียวยา ตามกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นต้องรอผลจากสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินการต่อไป

   ******************************************** 26 สิงหาคม 2563


แชร์ข่าวนี้