สธ.- รถไฟฟ้า BTS ย้ำประชาชนต้องช่วยป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวนี้

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (จำกัด) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส กำหนดมาตรการป้องกันโควิด 19 ในขนส่งสาธารณะ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ  เว้นระยะห่าง  

        วานนี้ (26 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และนายสุมิตร ศรีสันติธรรม (ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) แถลงข่าวมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับ “ขนส่งสาธารณะ” ว่า ภายหลังรัฐบาลได้มีการผ่อนปรน ทำให้ประชาชนเดินทางออกนอกเคหะสถานเพื่อประกอบกิจการและดำเนินชีวิตประจำวัน และใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก อาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยอาคารสถานีโดยสาร ควรจัดตั้งจุดคัดกรอง จุดล้างมือ และทำความสะอาดบริเวณสถานีและจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ราวบันได และห้องน้ำ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดความแออัด จัดระยะห่างระหว่างรอคิวอย่างน้อย 1 เมตร ด้านยานพาหนะ ให้ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสำคัญ เช่น ประตู ราวจับ เบาะนั่ง จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ในรถโดยสาร เปิดประตู-หน้าต่าง
เพื่อระบายอากาศก่อนและหลังใช้งาน คนขับรถ/พนักงาน ให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม ควรงดปฏิบัติงาน และผู้โดยสาร ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการรับประทานอาหารขณะอยู่บนรถ

       “ถึงแม้มาตรการในระยะต่างๆ จะถูกผ่อนคลายตามลำดับอย่างไร  เมื่อมีการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ ยังเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ ช่วยป้องกันให้มีความปลอดภัย และที่สำคัญถ้าเราทุกคนเอื้อเฟื้อต่อกัน ตระหนักถึงตนเองและผู้อื่น จะทำให้ปัญหาเรื่องความแออัด ความกังวลใจ ไม่มั่นใจ ผ่อนคลายลง เราจะได้ เดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิถีชีวิตใหม่ที่พวกเราพร้อมจะร่วมมือกัน” แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าว

       ด้านนายสุมิตร ศรีสันติธรรม (ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ) บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) กล่าวว่า บีทีเอส ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยมีมาตรการรักษาความสะอาด ทั้งบริเวณสถานี บนรถไฟฟ้า จุดพักเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ก่อนออกเดินรถ และระหว่างวันจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนขบวนรถเมื่อเข้าสถานี ทำความสะอาดจุดสัมผัส ตั้งแต่จุดจำหน่ายตั๋ว เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ประตูทางเข้าทุกชั่วโมง สิ่งที่สำคัญคือมาตรการคัดกรอง พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติงาน ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และให้ความรู้ในการป้องกันตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการให้บริการ หากไม่สบาย ไอ มีน้ำมูกให้งดปฏิบัติงาน

       สำหรับผู้โดยสาร จะมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานี ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ ในสถานีและบนรถไฟฟ้า มีจุดวัดอุณหภูมิ จุดล้างมือ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่นเกินไป มีระบบถ่ายเทอากาศ ซึ่งทุก 2 นาที ขบวนรถไฟฟ้าจะมีการจอดและเปิดประตูถ่ายเทอากาศ และภายใน 1 ชั่วโมง ระบบปรับอากาศจะเปลี่ยนถ่ายอากาศจากภายนอกถึง 14 เท่า สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ ขอความร่วมมืองดการพูดคุยหรือใช้โทรศัพท์บนขบวนรถ และลงทะเบียนผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ติดอยู่บนขบวนรถ เพื่อให้สามารถติดตามตัวหากพบผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากการใช้ขนส่งมวลชน  นอกจากนี้ ยังคงมาตรการรักษาระยะห่าง หลังมีการผ่อนปรนให้ระบบขนส่งมวลชนเปิดให้บริการตามปกติ ยอดผู้ใช้บริการกลับมาสูงถึงร้อยละ 75 ของปกติ

*************************************** 26 สิงหาคม 2563

***********************

 


แชร์ข่าวนี้