กรมอนามัย หนุน วัยทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages

แชร์ข่าวนี้

                         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages พร้อมแนะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพดี ลดเสี่ยงโรค


                         ​วันนี้ (28 สิงหาคม 2563) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ หรือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดนิทรรศการสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพยอดเยี่ยมระดับเขต ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ว่า ประชากรวัยทำงานคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15 – 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากร ทั่วประเทศ จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชากรกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้คนวัยทำงาน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเน้นย้ำให้ประชากรวัยทำงาน ปฏิบัติตามมาตรการด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างอยู่เสมอ


                         “ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีทีเกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชุดความรู้สุขภาพทั้ง 10 เรื่องนี้ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต (Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life)” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *