‘สธ.’ ร่วมกับ ‘การท่องเที่ยว’ ชูหลัก 3C ‘Care Clean Clear’ สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยว

แชร์ข่าวนี้

                         กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ด้วยหลัก 3C “Care Clean Clear” สร้างความมั่นใจด้านความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว


                         ​วันนี้ (31 สิงหาคม 2563) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสุขาภิบาลอาหารสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต ว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันยกระดับการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยยึดหลักการ 3C คือ 1) Care มุ่งเน้นการให้บริการของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 2) Clean มุ่งเน้นด้านความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ส้วมสาธารณะ ตามมาตรฐานของกรมอนามัย และ 3) Clear มุ่งเน้นด้านการระบายอากาศที่ดีของอาคารสถานที่ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งขับเคลื่อนกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมร้านอาหาร ของไทย เป็นอีกช่องทางการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยมีการปรับตัวมาใช้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) กันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแล ด้านสุขาภิบาลอาหารครอบคลุมทั้งร้านอาหาร สตรีทฟู้ด และบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) เพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง


                         ทางด้าน นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการทั้ง 10 ประเภท ได้แก่ 1) ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2) โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 3) นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 4) ยานพาหนะ 5) บริษัทนำเที่ยว 6) สุขภาพและ ความงาม 7) ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8) กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9) การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ และ 10) ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ เป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการโดยมีมาตรการเบื้องต้นของทุกสถานประกอบการ 3 ด้านคือ 1) ด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ ในอาคาร 2) ด้านการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3) ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการพัฒนายกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารสำหรับแหล่งท่องเที่ยว เป็นกลไกสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อเสริมให้อุตสาหกรรมด้านอาหารของประเทศ มีมาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต การท่าอากาศยานภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดภูเก็ต และอีกหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *