กรมวิทย์ฯจัดระบบเฝ้าระวัง 3 สารในผักและผลไม้สดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

แชร์ข่าวนี้

                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดระบบเฝ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้สด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สดจากตลาดสด 41 จังหวัด พบสารคลอร์ไพรีฟอสตกค้าง โดยเฉพาะผักใบและผลไม้หลายชนิด เช่น ใบบัวบก คะน้า กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น เป็นต้น พบสารไกลโฟเซตในพริกขี้หนู ผักกาดขาว เป็นต้น


                         นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังร่วมเสวนาชี้แจงข้อเท็จจริง “งานวิจัยที่พบพาราควอต ไกลโฟเซตตกค้างในเลือดและขี้เทา” ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบต่อพฤติกรรมประสาทของเด็กทารกจากการขาดไอโอดีนและ การรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ของ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า 1.ตรวจพบพาราควอตและออร์แกโนฟอสเฟตในเลือด ปัสสาวะและน้ำนมของหญิงคลอดบุตร 2.ตรวจพบพาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตในเลือดจากสายสะดือและขี้เทาของเด็กทารก และตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาท ของเด็กทารกเหล่านี้ จากผลการศึกษานี้บ่งบอกถึงผลกระทบของการใช้พาราควอตและออร์แกโนฟอสเฟต ต่อหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกอย่างชัดเจน ซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบ สารตกค้างในผักและผลไม้สด โดยจัดระบบเฝ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้สดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง พร้อมส่งข้อมูลต่อให้กับกรมควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล

                         นายแพทย์สมฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สดจากตลาดใน 41 จังหวัด จำนวน 154 ตัวอย่าง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหาร พบว่า มีสารคลอร์ไพริฟอสตกค้างในตัวอย่างผักผลไม้สด 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13 ผักผลไม้ที่พบได้แก่ ใบบัวบก คะน้า กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น ฝรั่ง มะยงชิด และพบไกลโฟเซตตกค้างในตัวอย่างผักผลไม้สด จำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ผักผลไม้ที่พบ ได้แก่ พริกขี้หนู ผักกาดขาว ผักแพว โหระพา ส้ม องุ่น และในเดือนพฤษภาคม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเมล็ดแห้งและธัญพืช ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี และแป้งข้าวสาลี จำนวน 12 ตัวอย่าง พบว่า มีการตกค้างไกลโฟเซตในตัวอย่างถั่วเหลือง 4 ตัวอย่าง ซึ่งจากผลการตรวจพบคลอร์ไพรีฟอสและไกลโฟเซตในผัก ผลไม้สด และธัญพืช แม้จะมีประกาศให้มีการยกเลิกการใช้คลอร์ไพรีฟอสและพาราควอตและจำกัดการใช้ไกลโฟเซตแล้ว ดังนั้นเพื่อปกป้อง สุขภาพของประชาชนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนทั้ง 3 สารอย่างต่อเนื่องและ ครอบคลุมทุกพื้นที่


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *