รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 กันยายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 6 กันยายน 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด (สหรัฐอเมริกา 2 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย, สิงคโปร์ 3 ราย) และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้และสถานกักตัวทางเลือก มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,281 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.27 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 105 ราย หรือร้อยละ 3.05 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,444 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

           สหรัฐอเมริกา 2 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี และ 83 ปี สัญชาติไทย อาชีพแม่บ้าน เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่กรุงเทพมหานคร ผลพบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 4 กันยายน 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทั้ง 2 รายไม่มีอาการ ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

           สหราชอาณาจักร 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี สัญชาติฝรั่งเศส อาชีพครูสอนภาษาในโรงเรียนเอกชนเดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 1 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่กรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 4 กันยายน 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว)ไม่มีอาการ ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

          สิงคโปร์ 3 ราย  เป็นเพศชาย อายุ 43 และ 56 ปี อาชีพรับจ้าง และ อายุ 53 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ทุกรายมีสัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 4 กันยายน 2563 ได้รับคัดกรองอาการ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พบว่ามีประวัติเคยป่วยด้วยโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทย จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลพบสารพันธุกรรมโควิด 19  ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย และ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ทีมสอบสวนโรคได้ติดตามและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด 19 ทั้งที่พักอาศัยและร้านอาหาร 3 แห่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ได้แนะนำให้ทุกคน กักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่พบผู้ต้องขังรายนี้ครั้งสุดท้าย และหากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หรือจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปโรงพยาบาลของรัฐเพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำ และเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

          แม้ว่าขณะนี้ยังไม่พบรายงานการติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัส แต่ขอให้ประชาชนยังคงรักษามาตรการป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูกปาก เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด คนรวมกันจำนวนมาก รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ที่สำคัญคือลงทะเบียน เข้า-ออก สถานที่ที่ใช้บริการผ่าน แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพราะเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังอาการ และควบคุมโรค ต่อไป

 *************************************  6 กันยายน 2563

 


แชร์ข่าวนี้