รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 13 กันยายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 13 กันยายน 2563

       สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ทั้งหมด เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (บาห์เรน 1 ราย ออสเตรเลีย 2 ราย และอินเดีย 4 ราย) และเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,312 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.36 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103 ราย หรือร้อยละ 2.97 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,473 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 7 รายวันนี้ เดินทางมาจาก

      บาห์เรน 1 ราย เป็นชาย สัญชาติไทย อายุ 49 ปี อาชีพพนักงานขับรถเครน เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ใน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อครั้งแรกวันที่ 11 กันยายน 2563(เป็นวันที่ 12 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี

        อินเดีย 4 ราย ทุกรายเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 (มีผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกันก่อนหน้านี้ 7 ราย) เข้าพักในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจ.ชลบุรี 1 ราย  และชาวต่างชาติ 3 ราย  เข้าพักในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด(Alternative State Quarantine) ในกทม. โดยทุกรายตรวจพบเชื้อวันที่ 11 กันยายน 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ แบ่งเป็นชาย 3 รายและหญิง 1 ราย รายแรกเป็นชาย สัญชาติไทย    อายุ 39 ปี อาชีพว่างงาน เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.ชลบุรี ส่วนรายที่ 2 เป็นหญิง สัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี อาชีพแม่บ้าน เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.นนทบุรี และรายที่3 – 4 เป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 47 ปี และ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกทม.

       ออสเตรเลีย 2 ราย เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกทม. เป็นหญิงอายุ 27 ปี และชาย อายุ 33 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา ตรวจพบเชื้อวันที่ 11 กันยายน 2563 (วันที่ 11 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารักการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกทม. ซึ่งทั้ง 2 รายเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 แล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563

        นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่าเกือบทั้งหมดไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง แต่หากคนกลุ่มนี้ป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญคือกลุ่มคนวัยนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด 19 สูง ขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ตในที่ปรับอากาศ และเมื่อไปใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้ลงทะเบียน เข้า-ออก สถานที่ ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

       ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เมื่อกักตัวครบ 14 วัน และกลับสู่ภูมิลำเนาแล้ว ให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยแยกตัวจากผู้อื่นต่อจนครบ 30 วัน และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นที่ใกล้ชิด

 ****************************** 13 กันยายน 2563

***********************************


แชร์ข่าวนี้