รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

แชร์ข่าวนี้

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

                         สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา 1 ราย, กาตาร์ 1 ราย) เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,312 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.31 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 105 ราย หรือร้อยละ 3.02 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,475 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

                         สหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 23 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้างสอนหนังสือ เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 5 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งแรกวันที่ 10 กันยายน 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ผลไม่ชัดเจน จึงตรวจซ้ำวันที่ 12 กันยายน 2563 (วันที่ 7 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

                         กาตาร์ 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 29 ปี อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 7 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจในครั้งแรกวันที่ 11 กันยายน 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

                         นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเข้มมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคในผู้เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่งทุกรายจะต้องเข้ากักกันในสถานที่รัฐจัดให้จนครบ 14 วัน และทำการตรวจคัดกรอง เมื่อพบว่าติดเชื้อจะส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาทันที ป้องกันการแพร่กระจายเข้าประเทศ นอกจากนี้ พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 หน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขได้บูรณาการทำงานร่วมกัน เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้ที่เดินทาง และเพิ่มการเฝ้าระวังแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) สอดส่อง เฝ้าระวังแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด 19 เข้ามาแพร่กระจายในประเทศได้  และยังได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่จังหวัดตะเข็บชายแดนเพื่อทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนอิสลามศึกษา, โรงเรียนวังตะเคียน, อบต.แม่กะษา และเรือนจำ รวม 2,636 คน ผลการตรวจคัดกรองทั้งชาวไทยและต่างด้าวทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อโควิด 19

                         สำหรับโรงงานและสถานประกอบการซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและต่างด้าวทำงานอยู่รวมกันจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 โดยให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการ จัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายแรงงานและผู้เข้าสถานที่ทุกคน ล้างมือก่อนเข้าทำงาน สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา จัดให้เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นที่บ่อย ๆ จัดระบบระบายอากาศที่ถ่ายเท ถ้าพบมีไข้ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ หากมีแรงงานที่เข้ามาใหม่ต้องมีระบบการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพที่เคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นพิเศษ รวมทั้งขอความร่วมมือชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ามาทำงานในขณะนี้ และไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย

                         ในกรณีที่พบผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดแพร่เชื้อ จะต้องดำเนินการตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้จากข้อมูลการสอบสวน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและแรงงานปฏิบัติตนตามคำแนะนำกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตนเอง การ์ดอย่าตก และจัดมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในโรงงาน ซึ่งหลายพื้นที่ดำเนินการได้ดี โดยมีด่านหน้าคือ อสม. อสต. และรพ.สต.ในพื้นที่ ช่วยดูแลให้คำแนะนำ ซึ่งหากไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงจะไม่มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิดในทุกโรงงาน หากมีข้อสงสัยสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


แชร์ข่าวนี้