หนุนพัฒนาทักษะฝีมือผู้สูงอายุ สร้างอาชีพในชุมชน

แชร์ข่าวนี้

‘นฤมล’ หนุนพัฒนาทักษะฝีมือผู้สูงอายุ สร้างอาชีพในชุมชน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผย พร้อมหนุนการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุ และกลุ่ม ชาติติพันธุ์ สร้างอาชีพในชุมชน พร้อมขับเคลื่อนการค้าชายแดน

วันที่ 12 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ และได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ จากหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน อาทิ การปักผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การทำผลิตภัณฑ์ของใช้ การแปรรูปอาหารทำไวท์ผลไม้ และของตกแต่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง หมู่ 2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รมช.แรงงาน กล่าว กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมการจ้างงาน การสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพได้ จึงได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและประเทศชาติ
รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้กลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม จะมีอาชีพ มีรายได้แล้ว แต่ยังคงมีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการปักผ้า ที่มีลวดลายหลายแบบ จึงต้องการต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผ้าปัก และเรียนรู้การปักผ้าในรูปแบอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อออกแบบให้ถูกใจลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนต่อยอดสู่การขาย นำไปสู่การมีอาชีพมีรายได้ที่มากขึ้น

นอกจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนรู้และฝึกอบรมการปักผ้าแล้ว แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ยังให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ด้วย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนั้น การพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ ที่มีความพร้อมและประสงค์เข้าทำงานในเขตการค้าชายแดน หรือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เป็นกลุ่มแรงงานที่น่าสนใจ ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการเหล่านั้นอย่างเต็มที่ อีกทั้ง ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้ประสานไปยังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และเกิดผลสำเร็จของการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *