กรมควบคุมโรค คว้า 5 รางวัลผลงานคุณภาพ “เลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ.2563

แชร์ข่าวนี้

วานนี้ (16 กันยายน 2563) นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ร่วมงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และผู้มอบรางวัล ซึ่งทุกๆ ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัลผลงานคุณภาพแก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนา หรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
ในงานครั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มุ่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน จนได้รับรางวัล PMQA 4.0 ระดับ Significance ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการทั้งหมด จากผลงานความร่วมมือและการดำเนินงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19


โดยในปี 2563 นี้ กรมควบคุมโรค มีผลงานที่ได้รับการพิจารณารางวัล จำนวน 5 เรื่อง แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้ 1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ซึ่งจากการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค ได้รับรางเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ Significance ด้วยคะแนน 470 คะแนน จาก 500 คะแนน ร่วมกับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดของส่วนราชการทั้งหมด จากผลงานความร่วมมือและการดำเนินงานเพื่อรับมือการระบาดของโควิด 19
2. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทพัฒนาการบริการ : ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ : ร่วมพัฒนา ร่วมใช้ ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัย ราชทัณฑ์หนึ่งเดียว ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
3. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TPEGA) ระดับดี จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1) ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) : สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และ 2) ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) : การดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน : อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์ปรีชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานของกรมควบคุมโรค นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น และในปีถัดไปกรมควบคุมโรค จะดำเนินการปรับปรุงองค์กรในการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง และยกระดับงานคุณภาพในเรื่องการขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 และผลักดันให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดพัฒนายกระดับ และมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

**************************************
ข้อมูลจาก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
วันที่ 17 กันยายน 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *