สกธ. จับมือ นิด้า เผยผลโพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แก้ปัญหาล้นคุก ช่วยลดกระทำผิดซ้ำ

แชร์ข่าวนี้

 

สกธ. จับมือ นิด้า เผยผลโพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แก้ปัญหาล้นคุก ช่วยลดกระทำผิดซ้ำ

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” โดยทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,269 คน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” เพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน ตลอดจนเป็นการสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง และคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.89 เห็นด้วยมาก และรองลงมาร้อยละ 32.86 ค่อนข้างเห็นด้วยกับการมีมีนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งลักษณะของกิจกรรมฝึกวิชาชีพที่ควรฝึกในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ส่วนใหญ่ระบุว่าควรเป็นงานประกอบเครื่องยนต์ เกษตรกรรม งานผลิตเฟอร์นิเจอร์/งานไม้ งานเสริมสวย/ตัดแต่งทรงผม และงานประดิษฐ์/ตัดเย็บเสื้อผ้า ตามลำดับ ส่วนลักษณะรูปแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.05 ระบุว่าควรตั้งเป็นโรงงานในพื้นที่ปิด (มีข้อจำกัดในการเข้า-ออกพื้นที่) รองลงมาร้อยละ 43.58 ระบุว่า ควรเป็นโรงงานพื้นที่เปิดเหมือนนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนที่มองว่าต้องขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม และท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแนวคิดการมี “นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” จะช่วยให้คนที่เคยกระทำผิด ทำผิดน้อยลงหรือไม่กระทำผิดซ้ำได้หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.44 มองว่าสามารถช่วยให้คนทำผิดลดลง ไม่กระทำผิดซ้ำได้


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น