ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขต 15,16,17 ร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 และติดตามผลการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมการประชุม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขต ตรวจราชการที่15,16,17) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 และการขับเคลื่อนกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) และผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (1403) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การตรวจติดตามงานในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการ ภายใต้แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสาระสำคัญการตรวจตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบะการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายและการรายงานเหตุการณ์ และการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

………………………………..


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น