ฝายเก้าคต เมืองกาฬสินธุ์ คืบหน้ากว่าร้อยละ 75 คาดแล้วเสร็จทันเก็บกักน้ำในฤดูฝนหน้า

แชร์ข่าวนี้

กรมชลประทาน เผยโครงการก่อสร้างฝายเก้าคต อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 75 เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ คาดจะเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนหน้าที่จะถึงนี้ หวังบรรเทาทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายเก้าคต ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของลำห้วยจุมจัง สภาพเดิมของลำห้วยมีลักษณะลึกและกว้าง เมื่อสิ้นฤดูฝนไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ อีกทั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลเร็วและแรง เนื่องจากเป็นต้นน้ำประกอบกับลำห้วยมีสภาพสูงชัน ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวประสบทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ต่อมาในปี 2554 ราษฎรในพื้นที่ได้ร้องขอให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร กรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณปี 2564 ให้โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการก่อสร้างฝายเก้าคต โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับโครงการฝายเก้าคต มีลักษณะเป็นฝายที่มีความสูงสันฝาย 2.50 เมตร ท่อเหลี่ยม 5 ช่อง ความยาวรวม 67 เมตร พร้อมบานปิด-เปิด 4 บาน และทำนบดินยาว 140 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่ตำบลกุดหว้า และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 500 ไร่ ราษฎรได้รับผลประโยชน์ประมาณ 4,000 ครัวเรือน ปัจจุบันมีผลการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 75 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน 2564 และเริ่มเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปีนี้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับราษฎรทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น