กรมธนารักษ์สนองนโยบายรัฐบาล ให้สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเมืองสร้างสุข “(Happiness Social City)” ในระดับอาเซียน

แชร์ข่าวนี้

 

กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” เพื่อเป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจร ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 267 รายการ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีด้วย

สำหรับการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้ เพื่อนำมาดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” เพื่อเป็นศูนย์บริการสังคมแบบครบวงจรสำหรับให้บริการในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนทั่วไป ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีต่อไป อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้า


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น