กระทรวง พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือภาคีเครือข่ายอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โครงการ “เราชนะ”

แชร์ข่าวนี้

 

ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ผ่านโครงการ เราชนะ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากและไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการ เราชนะ ได้ด้วยตนเอง จึงได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตามโครงการ “ เราชนะ” ดังนี้

1.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทั้ง 1,589 แห่ง และโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนกว่า 2,049 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุรับทราบ และได้เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

2.ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน เช่น การประสานที่ว่าการอำเภอเข้ามาเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นแบบ smart card รวมถึงการขอความร่วมมือธนาคารกรุงไทย จัดส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับสิทธิ์

3.สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดสมารท์โฟน และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ เราชนะ” ได้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ธนาคารกรุงไทยจำกัด มหาชน สาขาในพื้นที่ หน่วยงานทีม พม.One Home รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิและช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้สงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการดังกล่าว ต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *