กระทรวงแรงงานฝึกอบรมฟรี ปั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

แชร์ข่าวนี้

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน (ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน) หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” หวังลดการประสบอันตรายและโรคเนื่องจากการทำงานในโรงงาน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่จากใจกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญ ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการแบ่งเบาภาระลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประสานกับหน่วยฝึกอบรมเอกชนจัดฝึกอบรมโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ จำนวน 10,000 คน อันจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยฝึกอบรมใน 205 หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ให้ความร่วมมือ ในการมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ของกระทรวงแรงงาน “ รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า ” โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร” หลักสูตรละ 60 คน รวม 120 คน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 12 ชั่วโมง เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการได้ตามที่กฎหมายกำหนด และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานลงหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนร่วมงาน สถานประกอบกิจการและประเทศสืบไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น