ก.แรงงาน ขานรับนโยบายรัฐฯ ติวเจ้าหน้าที่ก่อนขยายผลฝึกแรงงานด้านดิจิทัล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ผ่านออนไลน์ ก่อนขยายผล

แชร์ข่าวนี้

ฝึกแรงงาน รองรับสังคมดิจิทัล นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อมุ่งสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนดิจิทัล 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล แผนปฏิบัติราชการ กพร.ระยะ 3 ปี เรื่องที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของ กพร. ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าเครื่องกล อุตสาหการ ก่อสร้าง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เป้าหมาย 150 คน ในโครงการ พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ รองรับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล หลักสูตร การสร้างรายงานผลในรูปแบบ Data Visualization บนระบบคลังข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมแบบออนไลน์ (Virtual Classroom) ผ่าน Application Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง จำนวน 25 คน ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (DSD Warehouse) โดยใช้โปรแกรม Oracle BI Report การส่งออก รายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Excel PDF ทั้งนี้ ยังมีอีก 5 หลักสูตรซึ่งจะจัดอบรมระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ได้แก่

1. การใช้ Power point เพื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ

2. เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

3. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Google Data Studio

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ด้วย OBS Studio

5. การสร้างสื่อการสอนด้วย Camtasia และ Snagit ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรของ กพร.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลการฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วประเทศต่อไป

นอกจากการฝึกทักษะให้แก่บุคลากรของ กพร.แล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่เปิดฝึกอบรมให้แก่แรงงาน และประชาชนทั่วไปอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ อธิบดี กพร.กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น