อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจติดตามงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

แชร์ข่าวนี้

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีฯ ด้านปฏิบัติการ นายสุวิทย์ ดอกคำ เลขานุการกรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 พร้อมมอบนโยบาย เร่งรัดงานขุดลอกร่องน้ำสำคัญ และงานก่อสร้างท่าเรือปากเมงให้เสร็จตามแผนฯ พร้อมสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างอาชีพให้ชาวประมง ประชาชนในพื้นที่ พร้อมยกระดับความปลอดภัยทางน้ำพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด – 19

อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผย หลังการประชุมฯ ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ที่ดูแลขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามัน เร่งขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ อ่าวทึง (ร่องใน) อ่าวกุ้ง คลองน้ำเค็ม พร้อมบำรุงซ่อมแซมเครื่องหมายการเดินเรือให้ใช้ได้อยู่เสมอ อาทิ หลักไฟร่องน้ำเค็ม และเตรียมเรือท้องแบน กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ให้พร้อมก่อนเกิดอุทกภัย เมื่อได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำพื้นที่ฝั่งอันดามัน ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 รับผิดชอบ ให้ตรวจตรา ควบคุม กำกับ ดูแลสิ่งล่วงล้ำน้ำในพื้นที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนตรวจสอบและแยกประเภทเรือและแพให้ชัดเจน ตามที่กรมฯ ได้พิจารณากำหนดเป็นกฎหมายไว้แล้ว ส่วนเรือที่ผิดกฎหมาย หรือเรือที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (เรือล็อค) ต้องปราศจากน้ำมันเชื้อเพลิง

เพื่อเป็นไปมาตรการป้องกันการหลบหนี และห้ามมิให้เรือในแต่ละพื้นที่เดินเรือเกินเขตเดินเรือที่กำหนด พร้อมทั้งยกระดับการสอบความรู้คนประจำเรือ และประกาศนียบัตรคนประจำเรือ ทุกคนต้องผ่านการอบรมความรู้ และผ่านการสอบความรู้ตามระเบียบ รวมทั้งการตรวจเรือโดยสาร จัดทำฐานข้อมูลคนประจำเรือ และจัดให้มีชุดฟอร์มปฏิบัติงาน ให้แตกต่างจากผู้โดยสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ให้การสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม และการดูแลสำนักงานฯ ให้ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่ามอง โดยเฉพาะท่าเรือที่กรมเจ้าท่าสร้าง หากท้องถิ่นไม่มีความพร้อมในการดูแล ให้ขอกลับมาดูแล และพัฒนาเอง และอยากเห็นบุคลากรกรมเจ้าท่า คิดเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม MD ไม่แบ่งแยกหน้าที่ และเมื่อมีงานในนามกรมฯ หน่วยงานในพื้นที่ต้องแสดงพลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เร่งรัดการก่อสร้างท่าเรือปากเมง ซึ่งขณะนี้งานคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ และได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังประสานเตรียมความพร้อม กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบและบริหารจัดการท่าเรือฯ เพื่อทำการส่งมอบท่าเรือฯ อย่างเป็นทางการต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น