จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานตามวาระการประชุม โดยวาระการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

– การรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– ผลการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี (กองทุนเดิม)

– การวางแผนเบิกจ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3-4

– ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ (ฉบับที่ 2)

– การพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุน และประเภทเงินทุนหมุนเวียน

– การพิจารณาเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ขอปรับโครงสร้างหนี้

– การพิจารณาเห็นชอบแผนการบริหารจัดการหนี้

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ รวมเป็นเงิน 72,460 บาท และประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13 โครงการ เป็นเงิน 1,508,570 บาท และเห็นชอบโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 32 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,772,602.09 บาท


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *