นายพรพจน์ เพ็ญพาส เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ได้อัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพไว้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย จำนวน 54 คน เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักปกป้องรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อไป ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น